Үй бүлө бюджети
Үй бүлө бюджети
Топтолгон жыйым
Топтолгон жыйым
Кредиттер жана карыздар
Кредиттер жана карыздар
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Финансы жөнүндө
Финансы жөнүндө
Инвестициялоо
Инвестициялоо
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Салыктар жана чегерүүлөр
Салыктар жана чегерүүлөр
Жаңылыктар
Жаңылыктар
Макалалар
Макалалар
Тесттер
Тесттер

Үй бүлө планы

Кирешелер жана чыгымдар күндөлүгү

Күндөлүк үй-бүлөнүн кирешелеринин жана чыгашаларынын реалдуу өлчөмдөрүн аныктоого, бардык сарптарды контролдукка алууга жана үй-бүлөлүк бюджетти натыйжалуу башкарууга жардам берет.

2019 Жалган куран айынын 01
Акчалай каражаттарды эсепке алуу күндөлүгү

Ушул күндөлүк үй-бүлөнүн же болбосо чакан бизнестин кирешелерин жана чынашаларын эсепке алууга жардам берет, ошондой эле үй-бүлөнүн жана бизнестин каражаттарынын кыймылын көрсөтүп, бюджетти кийинки жылга пландаштырууга мүмкүндүк берет.

2019 Жалган куран айынын 01