Үй бүлө бюджети
Үй бүлө бюджети
Топтолгон жыйым
Топтолгон жыйым
Кредиттер жана карыздар
Кредиттер жана карыздар
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Финансы жөнүндө
Финансы жөнүндө
Инвестициялоо
Инвестициялоо
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Салыктар жана чегерүүлөр
Салыктар жана чегерүүлөр
Сүрөттөр
Сүрөттөр
Аудио
Аудио
Макалалар
Макалалар
Интернеттен алынган материалдар
Интернеттен алынган материалдар

Видео

Кредиттин төлөө мөөнөтүн жылдырып туруу жөнүндө маалымат
Кредиттин төлөө мөөнөтүн жылдырып туруу жөнүндө маалымат
Электрондук капчыгын колдонуу жөнүндө
Электрондук капчыгын колдонуу жөнүндө
Электрондук-санариптик финансылык сабаттуулук
Электрондук-санариптик финансылык сабаттуулук
Элкарт Мобайлдын жардамы менен товар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн калктын төлөм жүргүзүүсү
Элкарт Мобайлдын жардамы менен товар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн калктын төлөм жүргүзүүсү
Улуттук банк кандай милдеттерди аткарат
Улуттук банк кандай милдеттерди аткарат
Узактыгы: 01:27
Инфляция деген эмне?
Инфляция деген эмне?
Узактыгы: 01:36
Финансы-кредиттик уюмдардын системасы
Финансы-кредиттик уюмдардын системасы
Узактыгы: 01:21
Үй-бүлөлүк бюджет
Үй-бүлөлүк бюджет
Узактыгы: 01:15
Банкта акча топтоонун артыкчылыктары
Банкта акча топтоонун артыкчылыктары
Узактыгы: 01:17
Кредит боюнча пайыздар
Кредит боюнча пайыздар
Узактыгы: 01:17
Кредиттик таржымал
Кредиттик таржымал
Узактыгы: 01:15
Информация для заемщиков
Информация для заемщиков
Дагы жүктөө