Үй бүлө бюджети
Үй бүлө бюджети
Топтолгон жыйым
Топтолгон жыйым
Кредиттер жана карыздар
Кредиттер жана карыздар
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Финансы жөнүндө
Финансы жөнүндө
Инвестициялоо
Инвестициялоо
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Салыктар жана чегерүүлөр
Салыктар жана чегерүүлөр
Жаңылыктар
Жаңылыктар

Финансылык сабаттуулук боюнча тренерлер окутулду

Башка материалдар 2020 Кулжа айынын 05 жарыяланды
Финансылык сабаттуулук боюнча тренерлер окутулду

Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын ишке ашыруу алкагында, Улуттук банк GIZ колдоосу менен финансылык сабаттуулук боюнча 164 тренерди окутуп, анын ичинен 17 мастер-тренерге сертификат берген (биринчи бүтүрүүчүлөр). Аталган тренерлер 1 500 жакын  адамга финансылык сабаттуулук боюнча эки күндүк тренингдерди өткөрдү. Тренерлерди окутуу процесси 2019-жылдын июлунан 2020-жылдын мартына чейин өткөрүлүп, аларга сертификат берилген.

Маалымат катары:

Финансылык сабаттуулук боюнча тренерлерди даярдоо иштери Улуттук банк  тарабынан демилгеленген жана GIZ “Кыргызстан экономикасынын туруктуу өнүгүүсүн колдоо” долбоорунун алкагында өткөрүлгөн. 2018-жылы Улуттук банктын демилгеси менен жергиликтүү эксперттер тобу Эл аралык эмгек уюмунун тренинг борборунун (ITC-ILO) эл аралык экспертинин катышуусунда чоңдор үчүн бирдейлештирилген курсту иштеп чыккан. Анда тренерлер үчүн чоңдорду финансылык сабаттуулук негиздерине окутуу боюнча 9 тематикалык модуль, методикалык сунуш-көрсөтмөлөр, ошондой эле угуучулар үчүн окуу материалдары камтылган. Финансылык сабаттуулук боюнча тренерлер Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясы менен биргеликте даярдалган.

Шилтеме боюнча тренерлердин тизмеси: https://www.finsabat.kg/ky/education/financial-literacy-trainers

← Макалалардын тизмесине

Төмөнкүлөрдү да окуңүз

2020-жылдын 25-декабрында Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун 2016-2020-жылдары жогорулатуу программасын ишке ашыруу боюнча Координациялык кеңештин отуруму болуп өттү

2020-жылдын 25-декабрында Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун 2016-2020-жылдары жогорулатуу программасын ишке ашыруу боюнча Координациялык кеңештин отуруму болуп өттү

Улуттук банк финансы-кредиттик уюмдарга (мындан ары - банктарга ) карыз алуучулар үчүн кредиттик төлөмдөр боюнча кредиттин негизги суммасын сыяктуу эле, чегерилген пайыздарды да төлөө мөөнөтүн кеминде 3 (үч) айга өз-өзүнчө же чогуу жылдырууну сунуштаган

Улуттук банк финансы-кредиттик уюмдарга (мындан ары - банктарга ) карыз алуучулар үчүн кредиттик төлөмдөр боюнча кредиттин негизги суммасын сыяктуу эле, чегерилген пайыздарды да төлөө мөөнөтүн кеминде 3 (үч) айга өз-өзүнчө же чогуу жылдырууну сунуштаган

Кредитти кантип алууга болот?

Кредитти кантип алууга болот?

1-октябрда электрондук капчыкты идентификациялоонун мөөнөтү аяктайт

1-октябрда электрондук капчыкты идентификациялоонун мөөнөтү аяктайт