Үй бүлө бюджети
Үй бүлө бюджети
Топтолгон жыйым
Топтолгон жыйым
Кредиттер жана карыздар
Кредиттер жана карыздар
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Финансы жөнүндө
Финансы жөнүндө
Инвестициялоо
Инвестициялоо
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Салыктар жана чегерүүлөр
Салыктар жана чегерүүлөр
Жаңылыктар
Жаңылыктар

Финансылык сабаттуулук боюнча тренерлер - 2019

Финансылык сабаттуулук боюнча тренерлер 2020 Кулжа айынын 04 жарыяланды

 

Финансылык мастер-тренерлер

Сертификацияланган мастер-тренерлер

Аты-жөнү

Иштеген жери

Кызматы

WhatsApp телефон номери

E-mail

1

Абдыкадырова Буажар Бараталиевна

Эл аралык финансылык корпорация (IFC)

Консультант

0 772 557440

abdykadyrova@mail.ru

2

Акбаралиев Захриддин Аскаралиевич

«Айыл Банк» ААК

Эсеп-касалык тейлөөнүн башкы адиси

0 770 309207

zahriddin@mail.ru

3

Акбаралиев Алишер Аскаралиевич

Микрофинансылык уюмдарынын ассоциациясы (МФУА)

Аткаруу директор

0 700 590195

amfi.kg@gmail.com

4

Асакеева Чолпон Джекшенбековна

«Байлык-Финанс» МКК

Филиалдын директору

0 700 540333

chasakeeva@bf.kg

5

Багышбаева Ботогоз Кадыралиевна

«Банк Компаньон» ЖАК

Коомчулуктардын окутуу жана колдоо бөлүмүнүн начальниги

0 555 681980

bbagyshbaeva@kompanion.kg

6

Базаркулова Жылдыз Темиркановна

«ФИНКА Банк» ЖАК

Окутуу жана өнүгүү бөлүмүнүн тренери

0 550 558080

jyldyz.bazarkulova@finca.kg

7

Мурзаканова Чолпон Тилекбековна

«МКК ОКСУС» ЖАК

Сатуу пландаштыруу бөлүмүнүн кызматкери

0 555 338035

cholpon.murzakanova@oxus-kg.org

8

Максытова Бактыгуль Турсунбаевна

Ош мамлекеттик университети

Доцент

0 556 201300

makbak67@mail.ru

9

Таджибаева Насиба Закировна

Микрофинансылык уюмдарынын ассоциациясы (МФУА)

Долбоорлор боюнча жетекчиси

0 755 010367

ntadzhibayeva@gmail.com

10

Токмамбетова Джамиля Шадыбековна

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (КРУБ)

Финансалык сабаттуулук секторунун башкы адиси

0 559 669025

dtokmambetova@nbkr.kg

11

Уркунбаева Гулжамал Ташматовна

«Данида» Коомчулук фонду

Директор

0 772 247088

ugtd@mail.ru

Ассоциацияланган мастер-тренерлер

12

Байтороев Данияр Сапарбекович

«Аманат Кредит» МКК

Өнүгүү боюнча менеджери

0 555 122111

baitoroev@amanatcredit.kg

13

Бектемиров Сайдулла Исмайилович

«Банк Компаньон» ЖАК

Кыргыз Республикасынын түштүк аймагы боюнча жергиликтүү менеджер

0 555 950263

sbektemirov@kompanion.kg

14

Молдалиев Бектурсун Токтакинович

«Элет-Капитал» МФК

Жергиликтүү менеджер

0 772 010530

bmoldaliev@elet.kg

15

Сансызбаева Гулим Абдрашовна

Рыскулбеков ат. Кыргыз экономикалык университети

Доцент

0 555 782211

gulim1sansyz@gmail.com

16

Сарыбаева Нуриля Нурсеитовна

Баялинов ат. республикалык китепканасы

Тренинг-борбордун башчысы

0 554 009791

nurikanur@gmail.com

17

Усенбаева Нуржамал Самыйбековна

«Элет-Капитал» МФК

Филиалдын директору

0 700 306284

nusenbaeva@elet.kg

Финансылык тренерлер

Сертификацияланган тренерлер

Тренер

E-mail

Телефон

Шаар/аймак

Мастер-тренердин аты-жөнү

1

Адишов Камбарбек

kamba@mail.ru

772 505 270

Ош облусу

Уркунбаева Гулжамал

2

Акмолдоев Кыялбек

akmoldoev@gmail.com

555 755 401

Бишкек ш.

Абдыкадырова Буажар

3

Бозиева Зухра Ахиевна

zukhra.bozieva@mail.ru

555 003 738

Бишкек ш.

Мурзаканова Чолпон

4

Дуйшеналиева Гульжан

guljan.duishenalieva@finca.kg

708 708 191                            777 900 590

Нарын облусу

Базаркулова Жылдыз

5

Жолдошбеков Суйунбек

szholdoshbekov@gmail.com

501 447 111
770 447 111

Нарын облусу

Багышбаева Ботогоз

6

Жыргалбаева Айнура

ainura.jyrgalbaeva@finca.kg

777 974 390

Бишкек ш.

Базаркулова Жылдыз

7

Ибраимова Айгуль

aibraimova@bf.kg

771 451 479

Баткен облусу

Асакеева Чолпон

8

Иманалиев Нурдин

nimanaliev@kompanion.kg

555 570 203

Бишкек ш.

Багышбаева Ботогоз

9

Исатаева Айдай

isataevaaidai@gmail.com

-

Бишкек ш.

Таджибаева Насиба

10

Исманалиев Курманбек

arslan1975@mail.ru

553 356 373

Ош облусу

Максытова Бактыгуль

11

Ишеналиева Зарина

zarina.ishenalieva@oxus-kg.org

702 114 885

Баткен облусу

Мурзаканова Чолпон

12

Ишенбек кызы Толгон Ай

tolgonaika.ishenbekkyzy@gmail.com

550 664 317

Баткен облусу

Мурзаканова Чолпон

13

Конуратова Жакут

yantar84@mail.ru

777 474 884

Ош облусу

Уркунбаева Гулжамал

14

Борбугулов Малик

malik.borbugulov@iaau.edu.kg

553 134 215

Бишкек ш.

Абдыкадырова Буажар

15

Маматеминов Жамалбек

jamalbek.mamateminov@fincabank.kg

770 700 797

Ошская облусу

Базаркулова Жылдыз

16

Марасулов Икрамжан

imamarasulov@kompanion.kg

777 987 050

Исфана ш.

Бектемиров Сайдулла

17

Нуралиев Марат

nmarat66@mail.ru

772 416 845
505 416 845

Талас облусу

Таджибаева Насиба

18

Нурланбек уулу Айткул

aiti.omurbekov@gmail.com

559 189 804

Бишкек ш.

Максытова Бактыгуль

19

Орозбаева Насипа

norozbaeva@kompanion.kg

558 081 861

Ыссык-көл облусу

Багышбаева Ботогоз

20

Парпиева Фатима

pfatima.83@bk.ru

773 000 458

Ош облусу

Акбаралиев Алишер

21

Сагынбеков Азамат

asagynbekov@kompanion.kg

777 977 526

Нарын облусу

Багышбаева Ботогоз

22

Садыкахунова Эльмира

esadykahunova@bf.kg

701 770 321

Жалал-Абад облусу

Асакеева Чолпон

23

Султанова Гульзана

Gulzana.Sultanova@finca.kg

772 570 665

Ыссык-көл облусу

Базаркулова Жылдыз

24

Ташматов Аскат

askat.tashmatov@gmail.com

505 400 050

Бишкек ш.

Таджибаева Насиба

25

Тогузбаева Дария

dtoguzbaeva@kompanion.kg

559 559 759
509 559 759

Ыссык-көл облусу

Багышбаева Ботогоз

26

Уразматова Фатима

knopochka_asel@mail.ru

771 103 992

Баткен облусу

Уркунбаева Гулжамал

27

Хамзаева Айнура

ainura.hamzaeva@mail.ru

773 010 190

Ош облусу

Акбаралиев Алишер

28

Чыныбаев Омурбек

ochynybaev@kompanion.kg

777 987 428

Ыссык-көл облусу

Багышбаева Ботогоз

Ассоциацияланган тренерлер

29

Абазбеков Замир

zabazbekov@kompanion.kg

777 987 476

Талас облусу

Багышбаева Ботогоз

30

Аббасова Сабина

rishatovna.s@gmail.com

772 884 499

Бишкек ш.

Таджибаева Насиба

31

Абдракманова Диляра

 pion979797@gmail.com 

702 133 414

Бишкек ш.

Сансызбаева Гулим

32

Абдрахманов Рустам

rabdyrahmanov@bf.kg

703 999 941

Ыссык-көл облусу

Асакеева Чолпон

33

Абдрашитов Иманбек

iabdrashitov@elet.kg

770 807 018

Ош облусу

Молдалиев Бектурсун

34

Абдукадырова Гульназ

a_guli@mail.ru

502 488 288
772 488 288

Бишкек ш.

Акбаралиев Захриддин

35

Абдурахманов Автандил

avtandil.abdurahmano@finca.kg

772 833 383

Баткен облусу

Базаркулова Жылдыз

36

Абдылдаева Аида

aabdyldaeva@elet.kg

770 977 750

Чуй облусу

Усенбаева Нуржамал

37

Абдылдаева Жылдыз

zhyldyz.abdyldayeva@bk.ru

552 774 677

Чуй облусу

Байтороев Данияр

38

Абдырахманова Зухра

zuhra_abdurahmanova@mail.ru

551 454 745

Ыссык-көл облусу

Таджибаева Насиба

39

Адамкулова Кундузай

kadamkulova@bf.kg

709 788 887
222 223 322

Баткен облусу

Асакеева Чолпон

40

Аджимидинов Назарбек

etwe.keu@gmail.com

555 966 277
500 966 277

Бишкек ш.

Акбаралиев Захриддин

41

Адилет Эшенов

5555adu@gmail.com

709 490 111

Нарын облусу

Таджибаева Насиба

42

Акимов Бактыбек

bakimov@kompanion.kg

777 710 273

Баткен облусу

Бектемиров Сайдулла

43

Акишева Сейиль

sakisheva@elet.kg

555 206 661

Бишкек ш.

Усенбаева Нуржамал

44

Акмашаева Гульжан

akmashaeva74@gmail.com

772 010 878

Бишкек ш.

Акбаралиев Захриддин

45

Акылай Дилгер

akulya_dilger@mail.ru

555 655 040

Бишкек ш.

Сансызбаева Гулим

46

Аманкулов Данияр

damankulov@kompanion.kg

551 585 458

Чуй облусу

Багышбаева Ботогоз

47

Амантурова Дилбара

dilbara1970@bk.ru

702 222 405

Бишкек ш.

Мурзаканова Чолпон

48

Анарбаева Уркуя

anarbaeva2410@gmail.com

778 953 095

Баткен облусу

Мурзаканова Чолпон

49

Асанакунов Талгарбек

tasanakunov@kompanion.kg

559 988 058

Ыссык-көл облусу

Багышбаева Ботогоз

50

Асанов Урматбек

uasanov@elet.kg

772 010 545

Ош облусу

Молдалиев Бектурсун

51

Асанова Дария

internat-gimn-1@mail.ru

709 148 564

Бишкек ш.

Токмамбетова Джамиля

52

Бабараимов Курбанбек

kbabaraimov@kompanion.kg

777 711 784

Исфана ш.

Бектемиров Сайдулла

53

Бадачиев Данияр

dbadachiev@elet.kg

555 212 019

Чуй облусу

Усенбаева Нуржамал

54

Баев Марс

mbaev@elet.kg

770 084 545

Ош облусу

Молдалиев Бектурсун

55

Байтиков Эркин

-

555 899 905

Бишкек ш.

Байтороев Данияр

56

Батырканова Гульнара

gbatyrkanova@mail.ru

553 355 606

Бишкек ш.

Сансызбаева Гулим

57

Бекташева Бактыгуль

baktygul.sul@gmail.com

778 591 632

Ош облусу

Уркунбаева Гулжамал

58

Бигалиева Асмат

asmat.69@mail.ru

709 961 122

Бишкек ш.

Сансызбаева Гулим

59

Букенова  Зуура

bukenova.z@bk.ru

555 672 224

Ош облусу

Максытова Бактыгуль

60

Далбаева Аймира

aimira.bektash@mail.ru

709 980 370
550 182 736

Бишкек ш.

Токмамбетова Джамиля

61

Данилевская  Людмила

danilevskaya.ludmila@mail.ru

553 315 813

Бишкек ш.

Токмамбетова Джамиля

62

Джолболдуев Муратали

uzg-sp1@elet.kg

770 556 647

Ош облусу

Молдалиев Бектурсун

63

Джолдошев Ашыралы

adjoldoshov@kompanion.kg

553 450 565

Жалал-Абад облусу

Бектемиров Сайдулла

64

Джумагулов Жоробай

jdjumagulov@kompanion.kg

557 987 661

Ош щ.

Бектемиров Сайдулла

65

Дуйшебаев Нурдин

n.duishebaeev_1988@mail.ru

559 828 888

Чуй облусу

Байтороев Данияр

66

Жанибеков Данияр

-

703 163 683

Ыссык-көл облусу

Байтороев Данияр

67

Жантаева Жылдыз

 jyldyz.jantaeva@mail.ru

779 878 857
708 077 732

Ыссык-көл облусу

Байтороев Данияр

68

Жапаров Осконбек

ojaparov1@gmail.com

709 530 430

Нарын облусу

Таджибаева Насиба

69

Жусуева Гульмира

gjusueva@bf.kg

770 222 427

Жалал-Абад облусу

Асакеева Чолпон

70

Загидулина Рамзия

ramzia_2011@mail.ru

555 161 133

Бишкек ш.

Токмамбетова Джамиля

71

Замирбекова Элнура

mila-kant@mail.ru

702 312 139

Чуй облусу

Сарыбаева Нуриля

72

Зикираев Марат 

m.zikiraev77@mail.ru

704 959 048

Ош облусу

Акбаралиев Алишер

73

Ибрагимова Айгул

solnyshko_aiga@mail.ru

706 771 331

Ош облусу

Уркунбаева Гулжамал

74

Ибраимов Уранбек

-

771 005 365

Жалал-Абад облусу

Байтороев Данияр

75

Ибраимова Саида

saida.78@inbox.ru

559 261 279

Бишкек ш.

Абдыкадырова Буажар

76

Илипова Гульмира

iligul@mail.ru

555 661 066

Бишкек ш.

Мурзаканова Чолпон

77

Исабеков Самыйбек

sisabekov@kompanion.kg

700 710 273

Жалал-Абад облусу

Бектемиров Сайдулла

78

Исамудинова Суйун

-

555 266 199

Чуй облусу

Усенбаева Нуржамал

79

Исираилов Азизбек

aisirailov@kompanion.kg

555 987 114
702 114 545

Нарын облусу

Багышбаева Ботогоз

80

Исламбек уулу Мунарбек

osh-ks10@elet.kg

779 025 974

Ош облусу

Молдалиев Бектурсун

81

Исмаилова Кульчаш

Kulchashkias@mail.ru

550 957 033

Бишкек ш.

Сансызбаева Гулим

82

Камчыбекова Бегимай

bema_86@mail.ru

501 093 609

Бишкек ш.

Мурзаканова Чолпон

83

Каныкей Омурбекова 

k_omurbekova@mail.ru

551 579 005

Ош облусу

Максытова Бактыгуль

84

Карбекова Азиза

aziza-karbekova@mail.ru

772 362 635
704 055 874
552 362 635

Жалал-Абад облусу

Акбаралиев Алишер

85

Кармышаков Нурланбек

nkarmyshakov@elet.kg

772 010 550

Ош облусу

Молдалиев Бектурсун

86

Карыпова Нуркыз

nkarypova@gmail.com

550 632 288

Бишкек ш.

Сарыбаева Нуриля

87

Качыбеков Баяман

 osh-ks8@elet.kg

770 333 595

Ош облусу

Молдалиев Бектурсун

88

Келдибеков Кылыч

 kkeldibekov@elet.kg

770 864 009

Бишкек ш.

Усенбаева Нуржамал

89

Кожалиев Кайрат

djakaibakdani@gmail.com

501 554 007

Чуй облусу

Усенбаева Нуржамал

90

Кулбаев Женищ

zhkulbaev@kompanion.kg

551 144 158

Жалал-Абад облусу

Бектемиров Сайдулла

91

Кулубаев Данияр

aktilek.ngo@gmail.com

701 602 406

Талас облусу

Таджибаева Насиба

92

Кулубекова Аксана

-

708 861 034

Ыссык-көл облусу

Байтороев Данияр

93

Курмантаева Курманжан

kurmanjankurmantaeva@fincabank.kg

770 801 081

Бишкек ш.

Базаркулова Жылдыз

94

Кусяева Елена

Yunona5555@gmaii.com

557 558 501

Чуй облусу

Сарыбаева Нуриля

95

Мамакеева Жазгул

ms.mamake@mail.ru

500 310 116
553 310 116

Ыссык-көл облусу

Базаркулова Жылдыз

96

Мамытов Бекжан

bekbek210684@gmail.com

703 117 940

Ыссык-көл облусу

Асакеева Чолпон

97

Мелисов Урмат

umelisov@elet.kg

702 224 102

Чуй облусу

Усенбаева Нуржамал

98

Миркамилов Бактыбек

bmirkamilov@elet.kg

772 556 602

Ош облусу

Молдалиев Бектурсун

99

Момошева Гулиза 

m.guliza85@gmail.com

707 307 005

Ош облусу

Акбаралиев Алишер

100

Муратбекова Махаббат

mahabatmk@mail.ru

550 816 781

Бишкек ш.

Сансызбаева Гулим

101

Мустапакулова Жылдыза

Jyldyz.mustapakulova@fincabank.kg

770 188 882

Ош облусу

Базаркулова Жылдыз

102

Мухамбетова Хурсанай

hmuhambetova@elet.kg

772 086 979

Ош облусу

Молдалиев Бектурсун

103

Мыктыбекова Жыпаркул

jypargul.myktybekova@finca.kg

501 090 696

Нарын облусу

Базаркулова Жылдыз

104

Мырзаибраимова  Инабаркан

salamat-ar@mail.ru

770 633 815

Ош облусу

Максытова Бактыгуль

105

Мырзакматов Амантур

Amantur.Myrzakmatov@finca.kg

772 532 769

Жалал-Абад облусу

Базаркулова Жылдыз

106

Мырзаматов Мелис

mmyrzamatov@elet.kg

772 010 520

Ош облусу

Молдалиев Бектурсун

107

Надбагина Оксана

oksi8279@mail.ru

551 717 972

Бишкек ш.

Токмамбетова Джамиля

108

Нагаева Гулира

gulira_nagaeva@mail.ru

705 148 006

Бишкек ш.

Абдыкадырова Буажар

109

Нарматова Калия

Kaliia@bk.ru

704 229 924

Ыссык-көл облусу

Таджибаева Насиба

110

Ногоева Наргиза

nnogoeva@bf.kg

706 128 881
701 511 085

Чуй облусу

Асакеева Чолпон

111

Нурланбек у. Суймонкул 

www.seman@gmail.com

559 690 992

Ош облусу

Максытова Бактыгуль

112

Омургазиева Назира

onnazira@mail.ru

709 585 005
559 585 005

Бишкек ш.

Акбаралиев Захриддин

113

Поликарпова Залина

zalina.polikarpova@mail.ru

772 941 114

Бишкек ш.

Токмамбетова Джамиля

114

Расулова Назгуль

rasulovank@gmail.com

554 452 745
700 200 601

Бишкек ш.

Акбаралиев Захриддин

115

Рыспаев Семетей

semetei_muratovic@mail.ru

222 005 190

Бишкек ш.

Акбаралиев Захриддин

116

Сайдазов Нурислам

junusaliev@mail.ru

775 105 298
557 105 298

Ош облусу

Байтороев Данияр

117

Сайпидинов Илхам 

diplomats33@gmail.com

772 232 996

Ош облусу

Акбаралиев Алишер

118

Салыков Айбек

asalykov@kompanion.kg

777 987 830

Нарын облусу

Багышбаева Ботогоз

119

Саматова Гульзат

Sokuluk­_biblioteka@mail.ru

779 335 844

Чуй облусу

Сарыбаева Нуриля

120

Самиева Каникей 

kanykey.1979@mail.ru

778 026 729

Ош облусу

Акбаралиев Алишер

121

Сариев Рыспек

rsar@mail.ru 

500 578 100
555 578 100

Бишкек ш.

Акбаралиев Захриддин

122

Сатыбалдиева Гулмира 

satybaldieva.g@mail.ru

770 392 824

Жалал-Абад облусу

Акбаралиев Алишер

123

Саякова Фарида

fsayakova@bk.ru

772 776 696

Ош облусу

Уркунбаева Гулжамал

124

Сурамбаева Астра

aliastra-21@mail.ru

550 319 828

Бишкек ш.

Сансызбаева Гулим

125

Табышова Адилия

atabyshova@mail.ru

559 456 059

Бишкек ш.

Мурзаканова Чолпон

126

Тагаева Бахтыгуль

alamudun.biblioteka@mail.ru

773 455 690

Чуй облусу

Сарыбаева Нуриля

127

Темиркулов Болотбек

btemirkulov@bf.kg

702 277 214

Ыссык-көл облусу

Асакеева Чолпон

128

Токторбаева Жылдыз

aviapekin@mail.ru

550 006 246

Ош облусу

Уркунбаева Гулжамал

129

Узакбаева Айнура

 au-77@yandex.ru

773 604 433

Ош облусу

Максытова Бактыгуль

130

Умаров Сайбидин 

saibidin79@mail.ru

772 314 874
552 314 874

Ош облусу

Акбаралиев Алишер

131

Усупбекова Саламат

chui-culture@mail.ru

707 565 198

Талас облусу

Сарыбаева Нуриля

132

Федянина Елена

e.fedyanina70@mail.ru

552 153 052

Бишкек ш.

Токмамбетова Джамиля

133

Халикова Аида

Aida.khalikova@bk.ru

555 288 989
999 411 000

Бишкек ш.

Абдыкадырова Буажар

134

Чакелеев Джамин

dchakeleev@elet.kg

770 771 721

Бишкек ш.

Усенбаева Нуржамал

135

Черенкова Ирина

irinadran1963@gmail.com

557 540 478

Бишкек ш.

Токмамбетова Джамиля

136

Чокморова Бегимджан

adinaika.eshimova@mail.ru

705 636 114

Бишкек ш.

Токмамбетова Джамиля

137

Шаиргуль Закирова

shair.a@mail.ru

772 009 787

Бишкек ш.

Абдыкадырова Буажар

138

Шамшидин уулу Замир

zamirbek_9191@mail.ru

559 909 224

Ош облусу

Максытова Бактыгуль

139

Шемеев Таалай

tshameev@kompanion.kg

773 979 144

Ош облусу

Бектемиров Сайдулла

140

Шералиева Айсулуу

asheralieva@bf.kg

501 222 400

Жалал-Абад облусу

Асакеева Чолпон

141

Эралиева Альбина

-

556 757 142

Чуй облусу

Байтороев Данияр

142

Эралканов Салморбек

mila-kant@mail.ru

707 154 531

Чуй облусу

Сарыбаева Нуриля

143

Эсеналиева Назира

esenalieva_nazir@mail.ru,
nazira.esenalieva@iaau.edu.kg

555 321 645
700 312 645

Бишкек ш.

Абдыкадырова Буажар

144

Эсенбаева Анара

aesenbaeva@kompanion.kg 

552 552 964

Баткен облусу

Бектемиров Сайдулла

145

Токторов Кубаныч

toktorovk70@mail.ru

770 836 402

Ош облусу

Максытова Бактыгуль

146

Эржигитов Каныбек

erzhigitkanybek@gmail.com

550 202 143

Бишкек ш.

Токмамбетова Джамиля

147

Адашова Махабат

 adaschovam@yndex.ru

702 587 044

Ош облусу

Уркунбаева Гулжамал

 

 

 

 

← Макалалардын тизмесине

Төмөнкүлөрдү да окуңүз

Акча алиппеси. 1-Бөлүк.

Акча алиппеси. 1-Бөлүк.

Кирешелер жана чыгымдар күндөлүгү

Кирешелер жана чыгымдар күндөлүгү

Баалуу кагаздарга инвестициялоо

Баалуу кагаздарга инвестициялоо

Керемет Көч (финансылык сабаттуулук боюнча атайын сериясы)

Керемет Көч (финансылык сабаттуулук боюнча атайын сериясы)